Η αναρχοσυνδικαλιστικη εφημερίδα ΡΟΣΙΝΑΝΤΕ διευθύνεται από την συντακτική ομάδα της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας – Ροσινάντε. Σκοπός της είναι η προώθηση του αναρχοσυνδικαλισμου και του επαναστατικού συνδικαλισμού μεσα στα σωματεια και τους εργασιακούς χώρους, καθώς και η πληροφόρηση πάνω σε εργατικά ζητήματα. Η άποψη της Α.Π. Ροσινάντε εκφράζεται στο εντιτοριαλ του εντύπου. Τα κείμενα με υπογραφή εκφράζουν την άποψη του συντάκτη τους, αλλά έχουν τη γενική έγκριση της συντακτικής ομαδας, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Η αναπαραγωγή των κειμένων είναι ελεύθερη, με θερμή παράκληση να αναφέρεται η πηγή τους.