Η Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία – Ροσινάντε δραστηροποιείται σε χώρους δουλειάς, σωματεία και σε κάθε πτυχή των εργατικών αγώνων.

Αποτελεί οργάνωση μελών και συγκροτείται προς το παρόν με κλαδικές οργανώσεις στο χώρο των Κατασκευών, των ΜΜΕ, της Εκπαίδευσης, της Υγείας, των ΟΤΑ και τοπικές οργανώσεις σε ΑθήναΘεσσαλονίκη και Πάτρα.

Μέλος της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας – Ροσινάντε μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε συμφωνεί με τις αρχές, τους στόχους ή τη δράση της, δεν είναι εργοδότης και δεν εργάζεται σε μονάδες καταστολής, αρκεί αυτό να γίνει αποδεκτό από την Ολομέλεια ή την σχετική Κλαδική Οργάνωση.

Οι συνελεύσεις κλαδικών και τοπικών είναι κλειστές αλλά μπορεί κάποιος να συμμετάσχει ως παρατηρητής αρκεί να επικοινωνήσει με την Α.Π. Ροσινάντε.


mail επικοινωνίας
:

Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε:  rocinante.synd@yahoo.com
Διεπαγγελματική Ένωση:  rocinantediep@gmail.com
Τοπική Ένωση Πάτρας:  rocinante.patra@yahoo.com