Ανακοίνωση της κλαδικής ένωσης Εκπαίδευσης της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε για το αντι-εκπαιδευτικό νομοσχέδιο επαγγελματικής κατάρτισης

Για άλλη μία φορά η κυβέρνηση, ακολουθεί την ίδια, παγιωμένη τακτική της. Προβαίνει στη σύνταξη ενός νέου αντι-εκπαιδευτικού νομοσχεδίου αξιοποιώντας τη συνθήκη της πανδημίας με τον καλύτερο για αυτή τρόπο, ώστε να μην αντιμετωπίσει μαζικές αντιδράσεις και να εξυπηρετηθούν «αναίμακτα» τα συμφέροντα του Κεφαλαίου.

Ενώ την ίδια χρονική στιγμή συνεχίζονται οι συζητήσεις περί επιβολής εισόδου με προσωποποιημένη κάρτα εντός των ΑΕΙ, καθώς και περί ίδρυσης σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας, το νέο νομοσχέδιο που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση επιδιώκει την κατάρτιση των μαθητών/τριών για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προωθώντας τα –εξαιρετικά επικερδή για τους εργοδότες- προγράμματα μαθητείας και την «ελαστική» και επισφαλή εργασία. Πρόκειται συνεπώς ,για μία στοχευόμενη επίθεση στην τάξη μας που διασφαλίζει τη κερδοφορία του κεφαλαίου.

Όσοι και όσες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις του Λυκείου και των πανελλαδικών εξετάσεων, θα κατευθύνονται αναγκαστικά σε διάφορες δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, προσανατολισμένες στις ειδικότητες που έχουν ζήτηση, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, μια από τις βασικές παραμέτρους του νομοσχεδίου είναι η θεσμοθέτηση διετών μεταγυμνασιακών Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης, δημόσιων ή ιδιωτικών. Πρόκειται για σχολές στις οποίες θα μπορούν απόφοιτοι/ες γυμνασίου να φοιτήσουν, αντί του Γενικού Λυκείου ή του ΕΠΑΛ, με ειδικά προσαρμοσμένα μαθήματα που θα τους/τις προετοιμάσουν άμεσα για θέσεις εργασίας κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των αναγκών του κεφαλαίου. Μαζί με τις Επαγγελματικές Σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, προβλέπεται να δίνεται πιστοποίηση επιπέδου 3 (βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων), επίπεδο που μέχρι στιγμής δεν υπήρχε και χαρακτηρίζεται ως πιο αδύναμο από αυτό των ΕΠΑΛ (επίπεδο 4). Προβλέπεται ταυτόχρονη παρακολούθηση σε θεωρητικά εργαστηριακά μαθήματα και πρακτική μαθητεία, εννοώντας ουσιαστικά την ανήλικη άμισθη εργασία. Το πρόγραμμα αυτό θυσιάζει τη γενική μόρφωση των μαθητών/τριών, και τους/τις καθιστά φθηνό και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό για την εκάστοτε επιχείρηση, στην οποία προβλέπεται η περάτωση της μαθητείας.

Μέσα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιδιώκεται η “αναβάθμιση” τόσο των ΕΠΑΛ όσο και των ΙΕΚ. Προβλέπεται η ίδρυση Πρότυπων ΕΠΑΛ, όπου μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί θα επιλέγονται με βάση τις επιδόσεις και τα προσόντα τους, ενώ ένα από τα κριτήρια που θα παίζουν ρόλο στο χαρακτηρισμό των ΕΠΑΛ ως «Πρότυπα» είναι η συνεργασία τους με τοπικές επιχειρήσεις και ΑΕΙ της περιφέρειας στην οποία ανήκουν. Όσον αφορά τα ΙΕΚ, προβλέπεται η δημιουργία γραφείων σταδιοδρομίας εντός αυτών, όπως επίσης και η ίδρυση ξενόγλωσσων τμήματων.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πως το Κεφάλαιο έρχεται να παρέμβει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην επαγγελματική, κατευθύνοντας τόσο το περιεχόμενο όσο και τον τρόπο λειτουργίας της και ενισχύοντας φυσικά τη περαιτέρω σύνδεση της με την αγορά εργασίας και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των αφεντικών, το κράτος ενθαρρύνει ανήλικα παιδιά να παρατήσουν το σχολείο και να δουλέψουν, στο δρόμο για τη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα χωράει μόνο λίγους και «άριστους», αποκλείοντας όσα άτομα δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα: όπως ακριβώς λειτουργεί και η αγορά εργασίας.

  Μπροστά σε αυτή τη συνθήκη, μόνος δρόμος διαφυγής από την επιβολή αυτής της δυστοπίας, είναι αυτός του αγώνα απέναντι στο εν λόγω νομοσχέδιο. Με κοινούς αγώνες μαθητ(ρι)ών, φοιτητ(ρι)ών και εργαζομένων στην εκπαίδευση, να βάλουμε τις ανάγκες της τάξης μας μπροστά,και να φροντίσουμε το εν λόγω αίσχος να μείνει στα χαρτιά!

RocinanteΚλαδικές ΣυνελεύσειςΚλαδική Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση της κλαδικής ένωσης Εκπαίδευσης της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε για το αντι-εκπαιδευτικό νομοσχέδιο επαγγελματικής κατάρτισης Για άλλη μία φορά η κυβέρνηση, ακολουθεί την ίδια, παγιωμένη τακτική της. Προβαίνει στη σύνταξη ενός νέου αντι-εκπαιδευτικού νομοσχεδίου αξιοποιώντας τη συνθήκη της πανδημίας με τον καλύτερο για αυτή τρόπο, ώστε να μην αντιμετωπίσει μαζικές...