Η Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία – Ροσινάντε δραστηροποιείται σε χώρους δουλειάς, σωματεία και σε κάθε πτυχή των εργατικών αγώνων.

Αποτελεί οργάνωση μελών και συγκροτείται προς το παρόν με κλαδικές οργανώσεις στο χώρο των Κατασκευών, των ΜΜΕ, της Εκπαίδευσης με φοιτητικό τμήμα και τμήμα εργαζομένων, της Υγείας, των Tεχνών και Θεαμάτων, της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και περιφερειακές ενώσεις σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη και Δυτική Μακεδονία.

Μέλος της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας – Ροσινάντε μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε συμφωνεί με τις αρχές, τους στόχους ή τη δράση της, δεν είναι εργοδότης και δεν εργάζεται σε μονάδες καταστολής, αρκεί αυτό να γίνει αποδεκτό από την Ολομέλεια ή την σχετική Κλαδική Οργάνωση.

Οι συνελεύσεις κλαδικών και τοπικών είναι κλειστές αλλά μπορεί κάποιος να συμμετάσχει ως παρατηρητής αρκεί να επικοινωνήσει με την Α.Π. Ροσινάντε.


email επικοινωνίας
:

Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε:  rocinante.synd@yahoo.com