Στις 2 Μάη, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο έναρξη ειδικότητας και εξειδίκευσης των γιατρών. Οι λίστες αναμονής καταργούνται και αντικαθίστανται από πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργούνται τέσσερις φορές το χρόνο, ο βαθμός στις οποίες θα συμψηφίζεται με το βαθμό του πτυχίου και με βάση την τελική βαθμολογία θα κρίνεται αν ο/η γιατρός είναι ικανός/η, ή όχι, να ξεκινήσει την ειδικότητα. Ως δικαιολογία αυτής της αλλαγής προβάλλεται η μείωση του χρόνου αναμονής για την ειδικότητα κι ότι περισσότεροι/ες νέοι/ες γιατροί θα στραφούν προς τις «άγονες» ειδικότητες.

Παρά τις κυβερνητικές δοξασίες ο χρόνος αναμονής δεν πρόκειται να μειωθεί για όλους/ες, αλλά μόνο για ορισμένους, οι οποίοι εν προκειμένω θα επιλέγονται από τους μεγαλοκαθηγητές με βάση προσωπικά, πολιτικά ή χρηματικά κριτήρια, προκειμένου να εκπαιδευτούν γρήγορα στα νοσοκομεία που παρέχουν την πληρέστερη εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται εργαζόμενοι/ες δύο ταχυτήτων, όπου από τη μια πλευρά θα έχουμε όσους/ες έχουν «αριστεύσει» στις εξετάσεις κι από την άλλη θα έχουμε όσους/ες αναγκαστούν να επιλέξουν μια «άγονη» ειδικότητα ή να τοποθετηθούν για ειδίκευση σε νοσοκομεία που αδυνατούν να παρέχουν ουσιαστική εκπαίδευση εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων που προκύπτουν από τις διαλυτικές πολιτικές στην υγεία που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις. Αντιστοίχως οι σημερινές τεράστιες λίστες αναμονής δεν οφείλονται στην πληθώρα υποψηφίων, αλλά στις λίγες θέσεις που παρέχονται για ειδικότητα και εξειδίκευση, ακριβώς στη βάση της πλήρους εγκατάλειψης και διάλυσης του Ε.Σ.Υ.. Η δε άρνηση των νέων γιατρών να ακολουθήσουν συγκεκριμένες ειδικότητες σχετίζεται με τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτές εξαιτίας της υποστελέχωσης και της έλλειψης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κάτι που αντιμετωπίζεται με την άμεση προκήρυξη θέσεων και την παροχή ισχυρών κινήτρων για τις θέσεις αυτές.

Η θέσπιση εξετάσεων για την έναρξη ειδικότητας υποβαθμίζει το πτυχίο ιατρικής, αφού αυτό παύει να αποτελεί επαρκές και ικανό κριτήριο για εργασία. Δεν πρόκειται όμως για μια περίεργη προκατάληψη απέναντι σε ένα επάγγελμα, δεν είναι θέμα συντεχνιακό. Επί της ουσίας πρόκειται για μια ρύθμιση βαθιά ταξική. Οι νέοι/ες γιατροί που προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα θα έχουν μικρότερη δυνατότητα και μέσα για να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις σε σχέση με υποψηφίους που βρίσκονται σε ανώτερη οικονομική κατάσταση. Επιπλέον, η ταξική φύση του μέτρου έγκειται και στο ότι συνιστά έναν κόφτη με κριτήριο τον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας στη βάση της τρέχουσας καπιταλιστικής κερδοφορίας. Ακριβώς ότι ισχύει με κάθε διαδικασία εξετάσεων (που πλέον είναι σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης) και αξιολόγησης. Έτσι, η νέα εγκύκλιος συνδέεται στενά με τις ευρύτερες εξελίξεις στην υγεία και τη διάλυση του Ε.Σ.Υ προς όφελος του ιδιωτικού κεφαλαίου. Συμβαδίζει απόλυτα με την ίδρυση των πρώτων ιδιωτικών ιατρικών σχολών στη χώρα, οι απόφοιτοι των οποίων θα πρέπει να έχουν από σήμερα τα εχέγγυα ότι δεν θα αναγκαστούν να περιμένουν με τα χρόνια στις λίστες, αλλά θα έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση.

Την ώρα που το Ε.Σ.Υ στενάζει και οι νέοι γιατροί καλούνται να εργάζονται με άθλιες συνθήκες και εξαντλητικά ωράρια, η κυβέρνηση έρχεται να εξαπολύσει μια ακόμη ευθεία επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων μας. Η απάντηση που απαιτείται είναι ο αγωνιστικός ξεσηκωμός κάθε συναδέλφου/συναδέλφισσας, των σωματείων και της κοινωνίας. Η προσπάθεια διχασμού των εργαζομένων θα πέσει στο κενό. Δεν θα επιτρέψουμε νέους κόφτες προκειμένου να εργαστούμε, οι οποίοι οδηγούν στην περαιτέρω διάλυση της δημόσιας υγείας και θα αναγκάσει συναδέλφους/ισσες να καταφύγουν στη λύση της μετανάστευσης.

– ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

-ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

– ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΜΟΝΕΣ

– ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

– ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

– ΑΓΟΡΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

– ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Κλαδική Ένωση Υγείας Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε

adminΑνακοινώσειςΚλαδική Υγείαςαναρχοσυνδικαλιστική πρωτοβουλία Ροσινάντε,Υγεία
Στις 2 Μάη, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο έναρξη ειδικότητας και εξειδίκευσης των γιατρών. Οι λίστες αναμονής καταργούνται και αντικαθίστανται από πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργούνται τέσσερις φορές το χρόνο, ο βαθμός στις οποίες θα συμψηφίζεται με το βαθμό του πτυχίου...