Να πετάξουμε στα σκουπίδια όλες τις καταπιέσεις, χτίζοντας τη δική μας δικαιοσύνη.
Γιατί μέσα στο σεξισμό καμία απελευθέρωση δεν είναι εφικτή.

Συγκέντρωση για το δικαίωμα στην γυναικεία αυτοάμυνα:
Καπνικαρέα, Σάββατο 25 Νοεμβρίου 12μμ.

Ομάδα Γυναικών-Ροσινάντε

RocinanteΟμάδα Γυναικών
Να πετάξουμε στα σκουπίδια όλες τις καταπιέσεις, χτίζοντας τη δική μας δικαιοσύνη. Γιατί μέσα στο σεξισμό καμία απελευθέρωση δεν είναι εφικτή. Συγκέντρωση για το δικαίωμα στην γυναικεία αυτοάμυνα: Καπνικαρέα, Σάββατο 25 Νοεμβρίου 12μμ. Ομάδα Γυναικών-Ροσινάντε