Στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, τα Πανεπιστήμια και οι Ερευνητικοί Φορείς υπεχρηματοδοτούνται σταθερά. Παράλληλα το μόνιμο προσωπικό μειώνεται συνεχώς και οι εργασιακές συνθήκες για τους/ις νέους/ες ερευνητές και ερευνήτριες ελαστικοποιούνται συνεχώς.

Η μαύρη εργασία, η απουσία ασφάλισης, τα υψηλά ποσοστά άμισθης εργασίας (λόγω του ότι η επιστημονική έρευνα αντιμετωπίζεται σε θεσμικό επίπεδο ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας) και οι διαφορετικές ταχύτητες εργαζομένων καθιστούν τον εργασιακό κλάδο της έρευνας μη αναγνωρίσιμο, παρόλο που αποτελεί κρίσιμο τομέα της παραγωγικής αλυσίδας του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος.

Ενάντια στην καθημερινή υποτίμηση της εργασίας του κλάδου της έρευνας, επιτακτική αναδεικνύεται η ύπαρξη Σωματείου εργαζομένων στην έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ταξική και η συλλογική οργάνωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των εργασιακών προβλημάτων, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και την απεμπλοκή από τον κοινωνικό-ατομικο κατακερματισμό.

Πρωταρχικός στόχος μέσω του σωματείου η διεκδίκηση των αυτονόητων. Ήτοι απαγκίστρωση από την αφάνεια και την επισφάλεια, να πάψει η δουλειά του ερευνητικού δυναμικού να λογίζεται ως μαθητεία, εναντίωση στη θεσμοθετημένη κουλτούρα της άμισθης εργασίας, της υποτροφίας και του δελτίου παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) και την αναγνώριση του ερευνητικού δυναμικού ως εργαζόμενων με όλα τα εργασιακά και με τα δικαιώματα που αυτό συνεπάγεται.

Στις 17 Μάρτη, καλείται σειρά δράσεων, για να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες/οι στην έρευνα, αλλά και να δοθεί η πρώτη δυναμική παρουσία του κόσμου της εργασίας στην έρευνα, που θα ανοίξει τον δρόμο για πιο δυναμικές και μαζικές παρεμβάσεις στο άμεσο μέλλον.

Το Πρόγραμμα δράσεων:

  • ΑΘΗΝΑ

18.30: Συγκέντρωση και πολύμορφες δράσεις έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Σταδίου

20.00: Συνέντευξη Τύπου στη ΝΟΠΕ & Bar οικονομικής ενίσχυσης του Σωματείου

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17.30: Ανοιχτή συζήτηση για τις εργασιακές συνθήκες στην έρευνα

  • ΠΑΤΡΑ

11.00: Παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρυτανεία

  • ΗΡΑΚΛΕΙΟ

11.00-14.00: Στάση εργασίας του Συλλόγου Ερευνητών/Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου

12.00: Παράσταση διαμαρτυρίας  στο ΙΤΕ

Η κλαδική ένωση εκπαίδευσης της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε στηρίζει τις δράσεις του Σ.ΕΡ.Ε.Τ.Ε. και του Σ.Ε.Ε.Ε.Η. , καλώντας συλλόγους (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών-Υπ. Διδακτόρων, εργαζομένων-ερευνητών) και σωματεία/συλλόγους εργαζομένων σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ, να στηρίξουν τον αγώνα.

http://rocinante.gr/wp-content/uploads/2018/03/rocinante-logo-e1552663831502.jpghttp://rocinante.gr/wp-content/uploads/2018/03/rocinante-logo-300x300.jpgRocinanteΚλαδική Εκπαίδευσης
Στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, τα Πανεπιστήμια και οι Ερευνητικοί Φορείς υπεχρηματοδοτούνται σταθερά. Παράλληλα το μόνιμο προσωπικό μειώνεται συνεχώς και οι εργασιακές συνθήκες για τους/ις νέους/ες ερευνητές και ερευνήτριες ελαστικοποιούνται συνεχώς. Η μαύρη εργασία, η απουσία ασφάλισης, τα υψηλά ποσοστά άμισθης εργασίας...