ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ – ΡΟΣΙΝΑΝΤΕ

Η 1η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε, ενέκρινε το ακόλουθο κείμενο ως


Καταστατικό της Οργάνωσης:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΣΑ

1. ΑΡΧΕΣ

1.1 Η «Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία – Ροσινάντε» (ΑΠΡ) είναι εργατική, φεντεραλιστική, συνδικαλιστική, αντικαπιταλιστική και ελευθεριακή οργάνωση που παρεμβαίνει στον ανταγωνισμό του Κεφαλαίου με την Εργασία, από τη σκοπιά της υπεράσπισης των συμφερόντων της Εργασίας.
1.2 Για το σκοπό αυτό μετέρχεται των μέσων και των μεθόδων της επαναστατικής οικονομικής ένωσης των εργαζομένων, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής και ιδιαίτερων δεξιοτήτων ή προτιμήσεων.

1.3 Απώτερος στόχος της οργάνωσης είναι ο επαναστατικός μετασχηματισμός της κοινωνίας και η εγκαθίδρυση του ελευθεριακού κομμουνισμού, δηλαδή μιας κοινωνίας εργατικής αυτοδιεύθυνσης, χωρίς Κράτος, χωρίς τάξεις, χωρίς σύνορα, ενός ελεύθερου και ομοσπονδιακού συνεταιρισμού όλων των παραγωγών, όπου ο καθένας και η καθεμία θα προσφέρουν ανάλογα με τις δυνάμεις τους Simaia_Bouliγια τον καθένα και την καθεμία σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

1.4 Οι αρχές της ΑΠΡ εμπνέονται από το πνεύμα του αναρχοσυνδικαλισμού, όπως αυτό περιγράφεται στην ιδρυτική διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης των Εργαζομένων (Α.Ι.Τ.) το 1922 και συστηματοποιήθηκε από ελευθεριακούς στοχαστές, όπως ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο Ρούντολφ Ρόκερ και ο Ντιέγκο Αμπάντ ντε Σαντιγιάν. Επίσης εμπνέεται από τις μεγάλες επαναστατικές στιγμές της εργατικής τάξης: την Κομμούνα του Παρισιού του 1871, την εξέγερση του Σικάγο του 1886, τη γέννηση των Σοβιέτ στη Ρωσία, την εξέγερση της Κροστάνδης και την ουκρανική Μαχνοβτσίνα, την Ισπανική Επανάσταση του 1936-1937, από τη συγκρότηση των μεγάλων αναρχοσυνδικαλιστικών συνομοσπονδιών του 20ού αιώνα καθώς και τις μεγάλες απεργίες, τις καταλήψεις και τις αυτοδιαχειριστικές απόπειρες της εποχής μας.

2. ΘΕΣΕΙΣ

2.1 Η ΑΠΡ πιστεύει ότι η εκμετάλλευση και η καταπίεση στον καπιταλισμό πηγάζουν από τις οικονομικές σχέσεις, γι’ αυτό και στον αντικαπιταλιστικό αγώνα η οικονομική πάλη έχει προτεραιότητα έναντι της πολιτικής κι επομένως οι βασικές οργανώσεις της εργατικής τάξης είναι οι οικονομικές, δηλαδή τα συνδικάτα.
2.2 Η ΑΠΡ διεξάγει ταυτόχρονα και αγώνα εναντίον του Κράτους, το οποίο αντιλαμβάνεται ως μηχανισμό υποστήριξης του Κεφαλαίου και καθυπόταξης της κοινωνίας
2.3 Η ΑΠΡ υπερασπίζεται και ασκεί ένα συνδικαλιστικό αγώνα, που επιδιώκει ταυτόχρονα να προασπίσει τα άμεσα συμφέροντα της εργατικής τάξης, να εργαστεί πάνω στον επαναστατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας και την εργατική αυτοδιεύθυνση. Το συνδικάτο παράλληλα, προετοιμάζει στο εσωτερικό του την επόμενη κοινωνία.
2.4 Σε αυτό το πλαίσιο η ΑΠΡ προωθεί την εργατική αλληλεγγύη σε κάθε χώρο δουλειάς, αλλά και σε διεπαγγελματικό επίπεδο, όπως και την αλληλεγγύη των εργαζόμενων με τους άνεργους και καταπολεμά με κάθε μέσο τη λογική της συνεργασίας των τάξεων.
2.5 Η ΑΠΡ προωθεί μέσα κι έξω από τους χώρους δουλειάς την άμεση οριζόντια και αντιεραρχική οργάνωση των εργαζομένων, τη δημοκρατία στις αποφάσεις τους, τη συγκρότηση ενώσεων και επιτροπών πάλης και την ενδυνάμωση των συνδικάτων σε αντικαπιταλιστική, επαναστατική και ελευθεριακή κατεύθυνση.
2.6 Η ΑΠΡ εκτιμά την απεργία ως το μεγαλύτερο όπλο των εργαζομένων απέναντι στο Κεφάλαιο και προπαγανδίζει την ιδέα της Γενικής Επαναστατικής Απεργίας ως το μέσο της τελικής νίκης τους ενάντια στον καπιταλισμό.

3. ΜΕΣΑ

3.1  Η ΑΠΡ αντιλαμβάνεται τα συνδικάτα ως τις εν δυνάμει επαναστατικές δομές της εργατικής τάξης και την συγκρότησή τους στο σήμερα, στις βάσεις της ισότητας και της αυτοοργάνωσης, ως το πρόπλασμα της αυριανής κοινωνίας.
3.2 Η ΑΠΡ αναγνωρίζει πως ο ταξικός ανταγωνισμός είναι ένα φαινόμενο διαχεόμενο σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής και ως εκ τούτου, αν και θεωρεί πως σημείο εκκίνησης της εργατικής οργάνωσης οφείλει να είναι το εργασιακό πεδίο, αντιλαμβάνεται ως προωθητικές τις τοπικές και θεματικές ομαδοποιήσεις των εργατών.
3.3 Η ΑΠΡ στέκεται εχθρικά απέναντι στον κοινοβουλευτισμό και θεωρεί ζητούμενο οι εργατικοί αγώνες να εμπεριέχουν αντιθεσμικά και αντικρατικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς αρνείται κάθε κρατική βοήθεια αναφορικά με τη λειτουργία της και τοποθετείται ενάντια σε λογικές που αναπαράγουν την κρατική εξάρτηση της εργατικής τάξης και των δομών της.
3.4 Οι πόροι της ΑΠΡ προέρχονται από τις εισφορές των μελών της, τα τυχόν έσοδα από την εκδοτικής της παραγωγή, τις ενισχύσεις εργαζομένων και τις εκδηλώσεις που αποφασίζει η οργάνωση. Η ΑΠΡ δεν δέχεται χρήματα από το Κράτος ούτε από εργοδότες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΜΕΛΗ

1. ΕΝΤΑΞΗ

1.1. Μέλος της ΑΠΡ μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε και οποιαδήποτε το επιθυμεί, συμφωνεί με την ιδρυτική της διακήρυξη και αποδέχεται το καταστατικό της, αρκεί να μην αποσπά με οποιονδήποτε τρόπο υπεραξία από την εργασία άλλου ή άλλης.

1.2. Εξαίρεση αποτελούν οι εργαζόμενοι σε σώματα ασφαλείας και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες σχετίζονται με την επιτήρηση και την καταστολή, καθώς και διευθυντικά στελέχη, των οποίων η αμοιβή σχετίζεται με την παρασιτική καπιταλιστική κερδοφορία ή ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα εναντίον εργαζομένων.

1.3. Τα μέλη της ΑΠΡ μπορούν να συμμετέχουν παράλληλα σε πολιτικές οργανώσεις, υπό τον όρο ότι δεν κάνουν εσωτερική προπαγάνδα και ότι οι αρχές, τα μέσα και οι σκοποί αυτών των οργανώσεων δεν είναι ανοιχτά αντιθετικοί με αυτούς της ΑΠΡ. Μέλη της ΑΠΡ δεν μπορούν να είναι άτομα που εμφορούνται από φασιστικές, εθνικές και οποιεσδήποτε ρατσιστικές αντιλήψεις.

1.4. Κάθε μέλος της ΑΠΡ είναι απολύτως ισότιμο με κάθε άλλο μέλος.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2.1 Κάθε μέλος που εντάσσεται στην ΑΠΡ συμμετέχει στην Τοπική Ένωση της πόλης ή της περιοχής στην οποία ζει και στην Κλαδική Ένωση που αντιστοιχεί στην εργασία του ή στην Διεπαγγελματική Ένωση εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη Κλαδική. Κάθε μέλος της ΑΠΡ έχει το δικαίωμα να συμμετέχει επίσης κατά βούληση και στις θεματικές ομάδες της οργάνωσης, εκτός και αν αυτές έχουν θέσει διαφορετικούς όρους που έχουν εγκριθεί συλλογικά από την οργάνωση.

2.2 Τα μέλη συμμετέχουν στις συνελεύσεις των Ενώσεών τους, εκφράζουν τη γνώμη τους και ψηφίζουν λαμβάνοντας μέρος στις αποφάσεις. Επίσης πληρώνουν τακτικά τη συνδρομή τους, όπως έχει αυτή οριστεί με βάση την οικονομική κατάσταση του κάθε μέλους.

2.3 Τα μέλη της ΑΠΡ οφείλουν να αναπτύσσουν ενεργό συνδικαλιστική δράση στο χώρο δουλειάς τους, συμμετέχοντας στα σωματεία τους ή δημιουργώντας πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση νέων σωματείων και υποστηρίζοντας τον εκδημοκρατισμό τους και τη λήψη αποφάσεων από τις Γενικές Συνελεύσεις.

2.4 Αποτελεί βασική αρχή της ΑΠΡ ότι τα μέλη της υποστηρίζουν τις κινητοποιήσεις που προτείνονται στους χώρους δουλειάς και απεργούν. Οποιαδήποτε τυχόν διαφορετική στάση πρέπει εκ των προτέρων να εξηγείται στη γενική συνέλευση της Κλαδικής και της Τοπικής Ένωσης.

3. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

3.1 Μέλος της ΑΠΡ παύει να θεωρείται όποιος για ένα εξάμηνο δεν συμμετέχει στις διαδικασίες της ούτε είναι συνεπής ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, στην οποία περίπτωση θα ενημερώσει την οργάνωση.

3.2 Η Γενική Συνέλευση της ΑΠΡ ή όποιας Κλαδικής ή Τοπικής Ένωσης, διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής κάποιου μέλους της, αν το κρίνει απαραίτητο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΟΡΓΑΝΑ – ΕΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. ΟΡΓΑΝΑ

1.1 Ανώτατο όργανο της ΑΠΡ είναι το Συνέδριό της. Σε αυτό γίνεται ο απολογισμός της δράσης της οργάνωσης στην περίοδο που προηγήθηκε και ορίζεται η στρατηγική της για το επόμενο διάστημα.

1.2 Το Συνέδριο της ΑΠΡ είναι το μόνο στο οποίο μπορεί να τεθεί θέμα αναθεώρησης του καταστατικού.

1.3 Στο Συνέδριο συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα όλα τα μέλη της ΑΠΡ. Όταν αυτό είναι εφικτό κάθε μέλος είναι σύνεδρος. Όταν ο αριθμός των μελών δεν το επιτρέπει, στα συνέδρια εκπροσωπούνται αναλογικά οι Τοπικές ή οι Κλαδικές Ενώσεις, με αναλογία που προσδιορίζει το προηγούμενο συνέδριο ή συνδιάσκεψη ή διευρυμένο σώμα που έχει ορισθεί από το προηγούμενο συνέδριο ή συνδιάσκεψη.

1.4 Όλα τα μέλη της ΑΠΡ, σύνεδροι ή όχι, έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου στο Συνέδριο της ΑΠΡ.

1.5 Οι αποφάσεις του συνεδρίου λαμβάνονται αμεσοδημοκρατικά. Ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας, αφού πρώτα εξαντληθούν οι πιθανότητες ομοφωνίας ή συναίνεσης. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου είναι δεσμευτικές για την οργάνωση και τα μέλη της, υπό την έννοια της συντροφικότητας και του φεντεραλισμού.

1.6 Ενδιαμέσως δύο συνεδρίων, μπορεί να πραγματοποιηθεί Συνδιάσκεψη της ΑΠΡ, με τους ίδιους όρους αλλά χωρίς δυνατότητα αναθεώρησης του Καταστατικού.
1.7 Εντός δύο ετών η ΑΠΡ διεξάγει συνέδριο ή συνδιάσκεψη

1.8 Συνδιασκέψεις πραγματοποιούν και οι Κλαδικές και οι Τοπικές Ενώσεις, ανά διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ετών.

1.9 Ανάμεσα σε δύο συνέδρια, συντονιστικό ρόλο στην εφαρμογή των αποφάσεών τους και στις ενδιάμεσες αποφάσεις της οργάνωσης έχει η Γραμματεία της ΑΠΡ. Η Γραμματεία της ΑΠΡ αποτελείται από τους Συντονιστές των Κλαδικών και των Τοπικών Ενώσεων, το Συντονιστή του Τμήματος Εκδόσεων και το Συντονιστή του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων. Ο αριθμός των μελών δεν είναι σταθερός, αλλά εξαρτάται από τον αριθμό των Κλαδικών και των Τοπικών Ενώσεων. Οι Συντονιστές των Θεματικών Ενώσεων συμμετέχουν σε ρόλο παρατηρητή.

1.10 Η Γραμματεία επιλέγει τον Γραμματέα της οργάνωσης, τον Οικονομικό Γραμματέα και τον Εκπρόσωπο Τύπου. Ο Γραμματέας συγκαλεί και συντονίζει τη Γραμματεία, προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των Κλαδικών και των Τοπικών Οργανώσεων και ενημερώνει την οργάνωση για την πορεία τους. Ο Οικονομικός Γραμματέας διατηρεί το Ταμείο της οργάνωσης, καταθέτει προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων. Ο Εκπρόσωπος Τύπου είναι υπεύθυνος για τις ανακοινώσεις της οργάνωσης και διαχειρίζεται τη δημόσια παρουσία της. Η Γραμματεία τηρεί πρακτικά και τα κοινοποιεί στις Κλαδικές Ενώσεις
1.11 Τα μέλη της Γραμματείας είναι αιρετά και άμεσα ανακλητά από τις Ενώσεις τους και δεν έχουν καμία εκτελεστική αρμοδιότητα και κανένα δικαίωμα απόφασης, πέραν του συντονισμού.
 
2. ΕΝΩΣΕΙΣ

2.1 Πυρήνας της λειτουργίας της ΑΠΡ είναι οι Τοπικές και οι Κλαδικές Ενώσεις. Επίσης, η οργάνωση διατηρεί Διεπαγγελματικές και Θεματικές Ενώσεις καθώς και Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Τμήμα Εκδόσεων.

2.2 Οι Τοπικές Ενώσεις αποτελούνται από όλα τα μέλη της ΑΠΡ σε ένα Νομό. Συντονίζουν τη συνολική συνδικαλιστική δουλειά της οργάνωσης σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη δράση της σε κεντρικά ζητήματα που δεν καλύπτονται άμεσα από τις Κλαδικές Ενώσεις. Επίσης, εξασφαλίζουν τη συντροφική και φεντεραλιστική συνεργασία των διαφορετικών Κλαδικών Ενώσεων.

2.3 Οι Τοπικές Ενώσεις μπορούν να χωριστούν σε Ενώσεις Πόλης ή Περιοχής, για λόγους διευκόλυνσης των διαδικασιών, διατηρώντας ωστόσο πάντα μια ενιαία ομοσπονδιακή λειτουργία.

2.4 Οι Κλαδικές Ενώσεις δημιουργούνται από τα μέλη της ΑΠΡ που σχετίζονται με τομείς εργασίας που συνδέονται μεταξύ τους στην παραγωγή. Οργανώνουν τη δουλειά και τη στρατηγική της οργάνωσης σε αυτούς τους τομείς και έχουν την ευθύνη για τις θέσεις της.

2.5 Οι Κλαδικές Ενώσεις συγκροτούνται σε πανελλαδικό επίπεδο.

2.6 Οι Κλαδικές Ενώσεις μπορούν να δημιουργήσουν Τοπικά ή Επαγγελματικά Τμήματα για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας, διατηρώντας ωστόσο πάντα μια ενιαία ομοσπονδιακή λειτουργία.

2.7 Οι Διεπαγγελματικές Ενώσεις συγκροτούνται σε τοπικό επίπεδο από όλα τα μέλη της ΑΠΡ που δεν εκπροσωπούνται από Κλαδικές Ενώσεις της οργάνωσης. Ενισχύουν τη δουλειά των μελών τους στο χώρο εργασίας τους και αναλαμβάνουν ευρύτερες πρωτοβουλίες και δράσεις. Οι Διεπαγγελματικές Ενώσεις εκπροσωπούνται στη Γραμματεία της ΑΠΡ με ένα μέλος.

2.8 Κάθε μέλος της ΑΠΡ μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία Τοπική και μία Κλαδική ή Διεπαγγελματική Ένωση. Σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο, ένα μέλος μπορεί να παρακολουθεί μια δεύτερη Τοπική, Κλαδική ή Διεπαγγελματική Ένωση ως παρατηρητής.

2.9 Οι Θεματικές Ομάδες συγκροτούνται πρωτοβουλιακά από μέλη της ΑΠΡ που επιθυμούν να αναπτύξουν ιδιαίτερη δράση σε κάποιο ζήτημα που δεν άπτεται άμεσα του συνδικαλισμού, και βρίσκεται σε συμφωνία με τις αρχές και τις θέσεις της οργάνωσης. Η συμμετοχή σε αυτές είναι ανοικτή, εκτός και αν υπάρξει διαφορετική απόφαση από την ίδια τη Θεματική Ομάδα. Η δυνατότητα δημιουργίας κλειστής Θεματικής Ομάδας είναι περιορισμένη και αφορά σε πολύ ειδικές περιπτώσεις ή κατηγορίες που υπόκεινται σε διπλή καταπίεση όπως οι γυναίκες, οι ομοφυλόφιλοι και οι μετανάστες.

2.10 Η ΑΠΡ διατηρεί Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, το οποίο συντονίζει τη σχετική δουλειά της οργάνωσης.

2.11 Η ΑΠΡ διατηρεί Τμήμα Εκδόσεων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έκδοση και διακίνηση των εντύπων της οργάνωσης, τη λειτουργία των ηλεκτρονικών μέσων της και την έκδοση και διακίνηση θεωρητικών κειμένων και βιβλίων.

2.12 Στόχος της οργάνωσης είναι σταδιακά οι Τοπικές και Κλαδικές Ενώσεις να αντικατασταθούν από Περιφερειακές και Κλαδικές Ομοσπονδίες.

Δ’: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1.ΘΕΣΕΙΣ

1.1 Η ΑΠΡ είναι οργάνωση διεθνιστική, αρνείται τον εθνικό διαχωρισμό μεταξύ των εργαζομένων και αντιλαμβάνεται την ταξική πάλη και τον αναρχοσυνδικαλισμό ειδικότερα ως οικουμενική υπόθεση.

1.2 Ως εκ τούτου, η ΑΠΡ αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως τμήμα του διεθνούς αναρχοσυνδικαλιστικού κινήματος που δραστηριοποιείται μέσα στο πλαίσιο του ελλαδικού χώρου. Διατηρεί την αυτονομία της, αλλά συντονίζεται με την έκφραση του αναρχοσυνδικαλισμού σε διεθνές επίπεδο και συνυπολογίζει τις διεθνείς εξελίξεις και ανάγκες στη δράση της.

1.3 Η ΑΠΡ διατηρεί Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Οργάνωσης, το οποίο έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις Κλαδικής Ένωσης και εκπροσωπείται στη Γραμματεία της Οργάνωσης.
 
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

2.1 H ΑΠΡ θεωρεί σημαντική τη σταδιακή ανασυγκρότηση μιας ενιαίας Αναρχοσυνδικαλιστικής Διεθνούς που θα ομοσπονδοποιεί και θα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ενότητα στη δράση στα διαφορετικά διεθνή ρεύματα του αναρχοσυνδικαλισμού.

2.2 Έως τότε, η ΑΠΡ βρίσκεται σε αλληλεγγύη με τη διεθνή οργάνωση ΑΙΤ, παρακολουθώντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες σε όλες τις διεθνείς αναρχοσυνδικαλιστικές οργανώσεις και στηρίζοντας κάθε προσπάθεια ανανέωσης του αναρχοσυνδικαλιστικού κινήματος πέρα από τη γραφειοκρατία και την ιεραρχία.

2.3 Το ζήτημα της ένταξης της ΑΠΡ σε κάποια διεθνή οργάνωση αποφασίζεται σε συνέδριο ή με εσωτερικό δημοψήφισμα και με πλειοψηφία 6/10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 
1.1           Το Καταστατικό δεσμεύει όλα τα μέλη, καθώς και τις Κλαδικές, Τοπικές, Διεπαγγελματικές και Θεματικές Ενώσεις της ΑΠΡ.
1.2           Το Καταστατικό είναι ισχυρότερο από κάθε άλλη απόφαση της οργάνωσης.

2.ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
2.1 Αναθεώρηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο από το Συνέδριο της ΑΠΡ και μόνο εάν το Συνέδριο έχει προσδιοριστεί ως Καταστατικό από το προηγούμενο Συνέδριο ή Συνδιάσκεψη ή διευρυμένο σώμα που έχει ορισθεί από το προηγούμενο συνέδριο ή συνδιάσκεψη.

2.2 Τα Κεφάλαια Β’, Γ’ Δ’ και Ε’ πλην του άρθρου 2.5 μπορούν να αναθεωρηθούν με ειδική πλειοψηφία 2/3 των συνέδρων. Με την ίδια πλειοψηφία μπορούν να προστεθούν νέα κεφάλαια ή άρθρα στο Καταστατικό.

2.3 Σε περίπτωση που μια πρόταση για αλλαγή ή προσθήκη στο Καταστατικό συγκεντρώσει περισσότερο από το ½ αλλά λιγότερο από τα 2/3 των συνέδρων, τίθεται σε δημοψήφισμα στα μέλη της ΑΠΡ και γίνεται δεκτή εάν συγκεντρώσει τα 6/10 των μελών.

2.4 Το δημοψήφισμα μεταξύ των μελών διεξάγεται όχι λιγότερο από τρεις μήνες και όχι περισσότερο από έξι μήνες μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου και σε αυτό έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο όσοι ήταν μέλη της ΑΠΡ πριν από το Συνέδριο και παραμένουν μέλη τη στιγμή του δημοψηφίσματος.

2.5 Το Κεφάλαιο Α’ του Καταστατικού, το παρόν άρθρο 2.5 του Κεφαλαίου Ε’ και το Κεφάλαιο ΣΤ’ δεν μπορούν να αναθεωρηθούν και κάθε νέα προσθήκη στο Καταστατικό έχει μικρότερη ισχύ από αυτά. Το όνομα της οργάνωσης μπορεί να αλλάξει με απόφαση Συνεδρίου και με πλειοψηφία των 2/3, χωρίς να υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή στο Κεφάλαιο Α΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
1.1           Θέμα διάλυσης της ΑΠ Ροσινάντε μπορεί να τεθεί κατόπιν αιτήματος των 2/3 των Κλαδικών ή Τοπικών Ενώσεων ή των 4/5 των μελών της. Σε αυτή την περίπτωση το θέμα κρίνεται από το Συνέδριο.

1.2           Εάν η διάλυση της οργάνωσης ψηφισθεί από τα 2/3 των Κλαδικών ή Τοπικών Ενώσεων που εκπροσωπούν τα 2/3 των μελών της ΑΠΡ, το θέμα παραπέμπεται σε εσωτερικό δημοψήφισμα της οργάνωσης, το οποίο πραγματοποιείται εντός τριμήνου. Η οργάνωση διαλύεται εάν η πρόταση υπερψηφισθεί από τα 2/3 των μελών

2. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1.1 Εάν η ΑΠΡ έχει ορίσει με απόφαση συνεδρίου κάποια οργάνωση ως διάδοχή της, η περιουσία της δίνεται σε αυτήν.

1.2 Εάν δεν έχει οριστεί διάδοχη οργάνωση και τη στιγμή της διάλυσής της η ΑΠΡ ανήκει σε κάποια Διεθνή Οργάνωση, η περιουσία της δίνεται στη Διεθνή Οργάνωση.

1.3 Εάν η ΑΠΡ δεν έχει ορίσει κάποια οργάνωση ως διάδοχη και δεν ανήκει σε κάποια Διεθνή Οργάνωση, η περιουσία της δίνεται σε κάποια διεθνή οργάνωση που αναφέρει ρητά στο Καταστατικό της ότι αποδέχεται τις αρχές του αναρχοσυνδικαλισμού με απόφαση του Συνεδρίου.

 

 

 

 

RocinanteΚείμενα αποφάσεων ΡοσινάντεΚεντρικό
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ – ΡΟΣΙΝΑΝΤΕ Η 1η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε, ενέκρινε το ακόλουθο κείμενο ως Καταστατικό της Οργάνωσης: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΣΑ 1. ΑΡΧΕΣ 1.1 Η «Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία – Ροσινάντε» (ΑΠΡ) είναι εργατική, φεντεραλιστική, συνδικαλιστική, αντικαπιταλιστική και ελευθεριακή οργάνωση που παρεμβαίνει στον ανταγωνισμό του...