Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ζητάει πίσω το ποσό της υποτροφίας που έχει καταβληθεί σε υποψήφια διδάκτορα (ΥΔ) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ίδρυμα αυτό αποτελεί έναν από τους δύο κρατικούς φορείς χορήγησης κρατικών υποτροφιών. Έστειλε στην ερευνήτρια δικαστικό επιμελητή απαιτώντας την επιστροφή των χρημάτων της υποτροφίας με το πρόσχημα πως δεν ολοκλήρωσε εγκαίρως τις υποχρεώσεις της, που σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης είναι η ολοκλήρωση της διδακτορικής της διατριβής εντός τριμήνου από τη λήξη της υποτροφίας.

Ο λόγος καθυστέρησης της υποβολής της διατριβής οφείλεται στο γεγονός ότι τα πειραματόζωα της ΥΔ νόσησαν και χρειάστηκε εύλογο χρονικό διάστημα (της τάξεως μηνών) μέχρι να συγκεντρωθεί νέος πληθυσμός πειραματόζωων. Σε συνδυασμό με τις απαγορεύσεις λόγω καραντίνας, η διεξαγωγή της έρευνας καθυστέρησε σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Η τριμελής επιτροπή ενέκρινε την παράταση που αιτήθηκε η ΥΔ, αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για το ΙΚΥ. Αν και εξοργιστική, η στάση του είναι αναμενόμενη: όσο οι φορείς που χρηματοδοτούν την έρευνα των ΥΔ είναι ανεξάρτητοι από το ίδρυμα που χρήζει διδάκτορες, και είναι έρμαιο της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας που ορίζει αυθαίρετα κριτήρια ‘αριστείας’ χωρίς να έχει δουλέψει ούτε ένα λεπτό στην έρευνα, αυτές οι πρακτικές θα είναι ο κανόνας.

Η επιμονή του ΙΚΥ να τηρούνται πιστά τα χρονοδιαγράμματα δείχνει μια περισσότερο εταιρική νοοτροπία για την πρωτότυπη έρευνα και υπογραμμίζει την πλήρη αποστασιοποίηση των φορέων χρηματοδότησης της έρευνας από την διεξαγωγή της. Σε όσες και όσους αποφάσισαν να ασχοληθούν με την έρευνα, είναι γνωστό πως η πιστή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων είναι αδύνατη, ακριβώς επειδή η έρευνα είναι πρωτότυπη και τα προβλήματα που προκύπτουν είναι συνεχόμενα και αναπάντεχα. Πόσο μάλλον όταν στην Ελλάδα οι ΥΔ αντιμετωπίζονται ως χομπίστες, και δεν θεωρούνται εργαζόμενες και εργαζόμενοι. Είτε πληρώνονται χαριστικά ως υπότροφοι, είτε εργάζονται ως ελεύθερες/οι επαγγελματίες.

Τόσο το πανεπιστήμιο όσο και οι χρηματοδοτικοί φορείς διεκδικούν το ρόλο του αφεντικού και κουνάνε το δάχτυλο για το πώς θα διεξαχθεί η έρευνα και εντός ποιων χρονικών ορίων, αλλά δεν αναλαμβάνει κανείς τις εργοδοτικές υποχρεώσεις που οφείλει να αναλάβει. Και σαν να μην έφτανε αυτό απαιτεί επιστροφή της αμοιβής των ερευνητών.

Αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας πρέπει να τελειώσει τώρα!

Ως κλαδική ενωση Εκπαίδευσης της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε απαιτούμε:
-Παύση της διαδικασίας επιστροφής της χρηματοδότησης από την ΥΔ
-Άμεση αναγνώριση της εργασίας των ΥΔ
-Να αναλάβουν τα αφεντικά μας τις εργοδοτικές τους υποχρεώσεις απέναντι μας

http://rocinante.gr/wp-content/uploads/2017/12/roci-logo.jpghttp://rocinante.gr/wp-content/uploads/2017/12/roci-logo-300x300.jpgRocinanteΚλαδική Εκπαίδευσης
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ζητάει πίσω το ποσό της υποτροφίας που έχει καταβληθεί σε υποψήφια διδάκτορα (ΥΔ) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ίδρυμα αυτό αποτελεί έναν από τους δύο κρατικούς φορείς χορήγησης κρατικών υποτροφιών. Έστειλε στην ερευνήτρια δικαστικό επιμελητή απαιτώντας την επιστροφή των χρημάτων της υποτροφίας...